Węgry

wrzesień 2012
centrum handlowe
12 zdjęć

sierpień 2011
poradzieckie miasto
12 zdjęć

sierpień 2011
cegielnia
8 zdjęć

sierpień 2010
poradzieckie miasto
12 zdjęć

sierpień 2010
składy amunicji
18 zdjęć

sierpień 2010
poradzieckie miasto
15 zdjęć

sierpień 2010
restauracja / motel
6 zdjęć

16.07.2007 Budapeszt
opuszczona fabryka
21 zdjęć