woj.dolnośląskie / barokowy pałac został zbudowany w 1910 roku., Po II wojnie światowej obiekt służył oświacie. Na początku mieściła się tu szkoła rolnicza. W latach 70-tych ubiegłego wieku założono tutaj zakład wychowawczy, a następnie ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo. Potem po raz kolejny zmieniono formę jego działalności tym razem na ośrodek wychowawczy dla dzieci z zaburzonym zachowaniem, który funkcjonował do 1997 r.obecnie pałac jest nieużytkowany i powoli popada w ruine.


| trip 24.10.2009 |

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg
photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg
photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg

Tajemnicze Miejsca

www.opuszczone-fortyfikacje.pl