Kosovo / w centrum Prisztiny jest rozległa zielona łąka,i nieukończona cerkiew prawosławna. Jej budowę zainicjował jeszcze Slobodan Miloszević – miała kłuć w oczy Albańczyków, przypominając im o korzeniach kulturowych ziemi kosowskiej. Nigdy nie została ukończona, za to po wojnie kilkakrotnie
„nieznani sprawcy” próbowali wysadzić ją w powietrze


| trip 03.08.2009 |

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg

Tajemnicze Miejsca

www.opuszczone-fortyfikacje.pl