Strona główna |  O mnie  |  Kontakt  |  Twierdza Poznań |  Księga gości |  Linki

  łódzkie

31.05.2018
kotłownia K2
12 zdjęć

28.04.2018
cmentarzysko samochódów
14 zdjęć

28.04.2018
ośrodek wypoczynkowy
12 zdjęć

14.01.2018
fabryka urządzeń medycznych
10 zdjęć

09.12.2017
młyn wodny
18 zdjęć

17.11.2017
pływalnia
7 zdjęć

17.11.2017
cmentarzysko lokomotyw
12 zdjęć

17.11.2017
gospodarstwo rolne
6 zdjęć

21.05.2016
ośrodek wypoczynkowy
12 zdjęć

10.04.2016
parowozownia
9 zdjęć

10.10.2015
pałac z fortepianem
12 zdjęć

10.10.2015
cmentarzysko pojazdów
9 zdjęć

10.10.2015
restauracja
4 zdjęcia

10.10.2015
zakład przemysłu bawełnianego
6 zdjęć

29.08.2014
szpital
15 zdjęć

29.08.2014
wieża ciśnień
4 zdjęcia

24.11.2013
elektrownia
12 zdjęć

24.11.2013
papiernia
9 zdjęć

17.11.2013
szpital
9 zdjęć

17.11.2013
kotłownia
9 zdjęć

17.11.2013
gospodarstwo rolne
9 zdjęć

16.11.2013
więzienie
12 zdjęć

16.11.2013
kotłownia Feniks
12 zdjęć

16.11.2013
cukrownia
9 zdjęć

08.07.2012
opuszczone fabryki
12 zdjęć

08.07.2012
zajezdnia tranwajowa
9 zdjęć

18.12.2011
huta szkła "Kara"
12 zdjęć

18.12.2011
zakład przemysłu bawełnianego
12 zdjęć

18.12.2011
zakłady barwników "Organika"
12 zdjęć

09.08.2010
opuszczone więzienie
12 zdjęć

07.09.2008
opuszczona fabryka
15 zdjęcia

07.09.2008
fabryka Ludwika Grochmana
12 zdjęcia

07.09.2008
fabryka Karola Scheiblera
9 zdjęć

06.09.2008
zakłady Wifama
9 zdjęć

06.09.2008
zakłady Anilana
6 zdjęć

18.05.2008
zakłady włokienicze WISTOM
18 zdjęć

17.05.2008
zakłady włókienicze
18 zdjęć

17.05.2008
szpital
12 zdjęć