Borne Sulinowo „nie istniało”. do roku 1992 r. Nie było zaznaczone na mapach, w atlasach samochodowych ...Do 12 października 1992 wojsko radzieckie (w tym czasie już rosyjskie) ostatecznie opuściło Borne Sulinowo - byli to żołnierze 15.000 kontyngentu 6 Nowogrodzko - Witebskiej Gwardyjskiej Dywizji Armii Rosyjskiej. W kwietniu 1993 miasto zostało przekazane polskim władzom cywilnym.

foto : Rafał , Krzysztof

11/12.04.2008

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg

www.opuszczone-fortyfikacje.pl